VisitFootballs Sportslegat

VisitFootballs Sportslegat uddeles årligt til sportsudøvere og studerende, som støtte til træning, dygtiggørelse eller konkurrence inden for en bestemt sportsgren i udlandet. Om VisitFootballs Sportslegat VisitFootballs Sportslegat blev uddelt først gang i 2018, og er på 5.000 kr. som udbetales hvert år til én enkelt modtager den 1. oktober. VisitFootball.dk ønsker at støtte danske sportsudøvere og studerende, som rejser til udlandet med henblik på at træne og dygtiggøre sig inden for en bestemt sportsgren. Formålet er at yde støtte til fremme af Danmarks position inden for elitesport, på tværs af sportsgrene. VisitFootballs Sportslegat uddeles som øknomiskstøtte ved rejser til udlandet, hvor sportsudøvere har det primære formål at dygtiggøre sig inden for en bestemt sportgren. Herunder ydes der også støtte til studerende på studierejser/udveksling i forbindelse med et studie, hvor sport udgør en væsentlig del af opholdet. Opholdet skal have et væsentligt element at træning og dygtiggørelse. Der ydes også støtte til udlandsophold, med konkurrencemæssige formål, såsom turneringer, opvisninger og lignende. Hvem kan ansøge? VisitFootballs Sportslegat kan, i forbindelse med udlandsophold som beskrevet, ansøges af enkeltpersoner, som er: Sportsudøvere (hvor hvor træning/dygtiggørelse udgør størstedelen af opholdet) Studerende (hvor sport udgør en væsentlig del af opholdet) Der er ingen aldersmæssige krav eller krav til uddannelsesniveau. Danske statsborgere med fast bopæl i Danmark kan ansøge legatet. Legatbeløb Hvert år den 1. oktober uddeles kr. 5.000,00 (næste uddeling er den 1. oktober 2021). Ansøgningsfrist Ansøgningsfristen er hvert år den 1. september kl. 12.00 (næste ansøgningsfrist er den 1. september 2021). Alle ansøgere modtager svar senest den 15. september 2021. Sådan ansøger du Ansøgninger modtages udelukkende via formularen til højre på denne side. Du modtager straks bekræftelse på, at vi har modtaget din ansøgning. Husk at være omhyggelig med korrekt angivelse af e-mailadresse, da vi primært kontakter dig herigennem. Ansøgninger til udlandsophold for personer under 18 år, skal indsendes af forældre/værge. Der kan ansøges til alle fastelagt fremtidige rejser, samt til allerede foretagede rejser, der har fundet sted samme år som næstkommende legatuddeling. Ansøgningen skal udfyldes fyldestgørende, samt med vedhæftet dokumentation for rejsen (eksempelvis flybillet). Sådan vurderes din ansøgning Alle ansøgninger og sportgrene vurderes ligeværdigt og fair. Ophold med specifikke og motiverede rejseformål, som konkret er tidsmæssigt fastlagt prioriteres. Beskatning af legat Alle udbetalinger af legater indberettes til SKAT. Læs mere om skatteregler ved studierejselegater på skat.dk her: C.A.6.5.3 Studierejselegater og legater til videnskabeligt arbejde. Legatuddeler VisitFootball IVS Herredsvej 24 2820 Gentofte CVR: 40298134 Vigtigt: Alle henvendelser vedrørende legatet stilles til sportslegat@visitfootball.dk, der kan ikke besvares spørgsmål på telefon. Tidligere uddelinger 2020: Mie Petersen, fodbold 2019: Sara Buch-Weeke, kunstskøjteløb 2018: Maria Tyndeskov, beachvolley