Introduktion

Denne Fortrolighedserklæring er vigtig for dig i henhold til at forstå, hvordan dine personoplysninger indsamles, bruges, konsulteres eller på anden måde behandles, når du bruger www.visitfootball.dk (’Visitfootball’). Under hensyntagen til, at vi fastlægger formålene med og metoderne til behandling af personlige data hos Visitfootball, betragtes vi juridisk som dataansvarlige over for dine personlige data på denne hjemmeside.  Ejeren af Visitfootball (’vi’, ’os’, ’vores’) er: Better Collective A/S, Sankt Annæ Plads 28, 1250 Copenhagen K (Hovedstaden), Denmark (DK).

Denne Fortrolighedserklæring kan blive redigeret fra tid til anden. Tjek den venligst for enhver essentiel eller mindre ændring der kan være lavet i mellemtiden. Vores Politik gennemgås også en gang om året.

Denne Fortrolighedserklæring blev gennemgået 1. december 2023.

Data, som vi behandler og Hvordan vi bruger dine data

Ved at bruge Visitfootball-tjenester kan du opgive forskellige oplysninger, herunder dem, der betragtes som personlige data. Når dine personoplysninger behandles, betragtes du som et dataemne, og du har ret til at udøve dine rettigheder garanteret af EU’s databeskyttelseslov og forklaret i denne privatlivspolitik. 

Under hensyntagen til, at vi fastlægger formålene med og metoderne til behandling af personlige data hos Visitfootball, betragtes vi juridisk som dataansvarlige over for dine personlige data på denne hjemmeside. At være dataansvarlig giver os mulighed for at behandle dine personlige data, men forpligter os også til at beskytte dem på den måde, der er reguleret af EU databeskyttelsesloven, især ved den generelle databeskyttelseslov (’GDPR’) og denne privatlivspolitik.

Vær venligst opmærksom på at ikke alle nævnte kategorier af personlige data vil blive behandlet, hvis du vælger ikke at dele dem. Forskellige kategorier vil også blive behandlet i forskellige situationer. 

Nedenfor kan du finde oplysninger om, hvilke data, vi behandler, samt deres kategoriseringer:

Personligt identificerbare oplysninger (PII)

Når du interagerer med vores hjemmeside, kan vi behandle din e-mailadresse samt dit fulde navn (fornavn og efternavn) og telefonnummer.

Disse oplysninger vil blive behandlet med omhu og udelukkende anvendt til to formål: for det første, at sende dig vores nyhedsbrev og for det andet, at skræddersy rejsetilbud specielt til dig men kun hvis du vælger at modtage dem. Vær venligst opmærksom på, at dine data ikke vil blive brugt til nogen andre, urelaterede aktiviteter. 

Elektroniske identifikationsdata

Når du logger på Visitfootball behandler vi IP-adressen på den enhed, du bruger, typen og versionen af browser og operativsystem, du bruger, samt tidspunktet for logning.

Vi behandler IP-adressen på den enhed, du bruger, for at aktivere kommunikation mellem din enhed og vores server, for at bestemme din omtrentlige geografiske placering, som muligvis kan bruges til servicetilpasning (for eksempel til at give passende indhold til dit sprog og det spilrelaterede indhold, der er lovligt i dit land) såvel som til analytiske og sikkerhedsmæssige formål.

Behandling af detaljer om browseren og operativsystemet, du bruger, er nødvendigt for at sikre, at vores tjenester leveres regelmæssigt til dig. Dertil skal vi nogle gange også bruge disse data til at løse nogle tekniske problemer i tilfælde af at de opstår.

Sådan behandler vi dine data (ifølge retsgrundlag)

Ifølge Art. 6. 1. (f) i den Generelle Databeskyttelseslov er behandling lovlig når behandlingen er nødvendig for formålene til de legitime interesser der følges af kontrolløren eller af en tredjepart. Vores brug af dine personlige data, mere specifikt elektroniske identifikationsdata, kan være baseret på den legitime interesse at sikre forbedring af vore produkters effektivitet og vores service,  at måle den nuværende effektivitet af markedsføringskampagner der implementeres på vores side, at løse tekniske problemer hvis de skulle opstå, at forhindre brugeres genoprettelse på hjemmesiden i sager, hvor der har været dårlig opførsel eller misbrug af identitet. Vi har tillid til vores legitime interesse at sikre kommunikation mellem din enhed og vores server og at fastlægge din omtrentlige geolokation, hvilket yderligere kan blive brugt til tilpasning af services og til analytiske formål.

Ifølge Art. 6. 1. (a) i den Generelle Databeskyttelseslov er behandling lovlig når dataemnet har givet samtykke til behandlingen af hans/hendes personlige data til et eller flere specifikke formål. Vi beror på dit samtykke, når vi bruger personlige data til direkte markedsføringsformål og når du vælger at modtage skræddersyede tilbud på din fodboldrejse.

Sådan bruger vi cookies

Når du besøger vores hjemmeside, modtager din browser cookies fra os. Ved at bruge cookies ønsker vi at give den bedst mulige oplevelse til besøgende på vores website. Brug af cookies muliggør forbedring af websitefunktioner, fremme af vores produkter og levering af indhold fra tredjemand. For yderligere oplysninger om, hvordan brugen af cookies fungerer læs venligst vores Cookie Policy.

Eksterne links og tredjeparts hjemmesider

Vi vil gerne forsikre dig om, at selvom vores hjemmeside indeholder eksterne links til hjemmesider fra tredjeparter, deler vi ikke dine personlige oplysninger med dem. Disse links er tilgængelige for din bekvemmelighed, og hver ekstern hjemmeside har sin egen privatlivspolitik, der styrer, hvordan de indsamler, bruger og beskytter dine oplysninger. Vi opfordrer dig til at gennemgå privatlivspolitikkerne for disse eksterne hjemmesider, før du giver nogen personlige oplysninger på deres platforme.

Sådan beskytter vi dine data

Vi sørger altid for, at dine data holdes opdaterede og bliver gemt sikkert. For at gøre dette træffer vi de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre beskyttelsen af dine data mod utilsigtet eller ulovligt tab, ændringer, tyveri, ulovlig offentliggørelse eller adgang, autoriseret brug af, potentielle brud på datasikkerheden og andre ulovlige former for databehandling.

Baseret på vores forretningsmæssige behov og sikkerhedskrav behandler vi personoplysninger, som vi samler, tilstrækkeligt sikkert.

Dine rettigheder

Ret til adgang: Du har ret til at bede os om de personoplysninger, som vi har indsamlet.

Ret til retskaffelse: Du har ret til at anmode om korrektion eller sletning af dine personoplysninger, som du finder unøjagtige.

Ret til at blive glemt: Også kendt som ‘retten til at slette’ kan du kræve, at vi sletter dine personoplysninger. Det kan ske i forskellige tilfælde: når dataene ikke længere er nødvendige; når du har trukket samtykke tilbage, og der ikke er noget andet lovligt grundlag, som vi kan fortsætte med at behandle, når du gør indsigelse mod forarbejdning, og der ikke er nogen overordnet legitim grund til at fortsætte, hvis dataene er blevet behandlet ukorrekt, eller når dataene er blevet slettet for at overholde en juridisk forpligtelse.

Ret til at begrænse behandling: Du har ret til, under begrænsede omstændigheder, at anmode om, at vi begrænser vores brug og behandler dine personoplysninger.

Ret til indsigelse mod forarbejdning: Du har ret til, under begrænsede omstændigheder, at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Ret til data portabilitet: Du har ret til at anmode om overførsel af dine personoplysninger, som vi behandler til en anden enhed uden hindring fra os, hvis undersøgte transmission er teknisk mulig.

Ret til at inddrage samtykke: Du har ret til at inddrage dit samtykke til enhver tid.

Ret til at indgive en klage: Du har ret til at indgive en klage til din lokale eller danske databeskyttelsesmyndighed, hvis du føler at dine rettigheder er blevet overtrådt. Hvis du føler, der er sket brud på persondatasikkerheden, eller hvis du har spørgsmål til eller tvivl om behandlingen af ​​dine personoplysninger på denne hjemmeside, eller hvis du ønsker at sende os anmodningen angår dine rettigheder, kan du kontakte os på dataprotection@bettercollective.com.

I henhold til GPPR § 4 har du også som registreret ret til at kontakte vores DPO, som kan kontaktes på dpo@sixtus-compliance.dk.

Da vi er etableret i Danmark, kan du vælge at henvende dig til Datatilsynet – Adresse: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K.

Hvem vi deler dine personlige data med

Vi kan dele dine personlige data med tredjepartsleverandører, og andre serviceudbydere vi bruger til at udføre opgaver på vores vegne, i visse tilfælde. Dette muliggør forbedring af vores hjemmesides funktionalitet, brugeroplevelsen for vores produkter og at forsyne dig med vores services. Kategorierne  af modtagere, med hvem personlige data kan blive delt, er:

  • Medlemmer af vores virksomhedsgruppe, hvilket inkluderer ejeren af denne hjemmeside og dens datterselskaber. Vær opmærksom på, at vi bestemmer formålet med og metoderne til behandling af dine data samt beslutter, hvilke af dine data, der skal behandles af andre medlemmer af BC Group. Alle databehandlingsrelationer med datterselskaberne er reguleret af passende aftaler.
  • Enheder, der hjælper os med regelmæssigt at yde og videreudvikle vores tjenester (fx analyser, vedligeholdelse, markedsføring, udvikling). De har lov til at behandle dine oplysninger som rimeligt nødvendige for at kunne udføre delegerede opgaver. Vær opmærksom på, at vi kun bestemmer formålet med og metoderne til behandling af dine data, samt hvilke af dine data, der skal behandles for at udføre delegerede opgaver. Vi indgår i passende kontraktlige relationer med dem for at garantere en sikker behandling af dine personlige data. Dine oplysninger kan blive delt med vores samarbejdspartnere på fodboldpakker.dk og latravel.dk for at skræddersy rejsetilbud specielt til dig, som derefter vil blive leveret til dig.
  • Offentlige myndigheder og håndhævende myndigheder af loven, hvor det er nødvendigt at gøre det, og hvor vi er lovligt påkrævet eller tilladt at gøre det.

Overførsel til modtagere fra tredjelande

Hvis vi overfører dine personoplysninger til en modtager, der er registreret i et ‘Tredjeland’ (uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)), sikrer vi, at dine data overføres tilstrækkeligt sikkert i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove.

Der er tre kategorier af modtagere fra tredjelande, hvortil dine data kan overføres:

  • En modtager i et land, der anses for at have et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, godkendt af Europa-Kommissionen. En liste over lande, der giver et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse, er tilgængelig her.
  • En modtager fra et land, der ikke har et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse ifølge Europa-Kommissionen. I så fald vil vi bruge kontrakter (databeskyttelsesaftaler), som kræver, at modtageren beskytter dine personoplysninger med de samme standarder, som ville gælde inden for EØS, samt gennemføre passende sikkerhedsforanstaltninger som defineret i den gældende databeskyttelseslov og især GDPR